خرداد 1394

جلسه مرکز تحقیقات در تاریخ 94/3/9

جلسه در مورخ 9/3/94 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، شیوا، شیروانی ، طباطبایی ، فهیم زاد تشکیل شد
در این جلسه مقرر شد هر کس یک Brief report از ژورنالهایی که استاد در آلمان در کنفرانس ipsid جمع آوری کرده اند بیاورد .