مرداد 1394

پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی در کودکی که نیاز به جراحی دارد

انجام پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی اقدامی است که گاهی اوقات فراموش میشود  گاهی نیز بدون اندیکاسیون انجام میگردد. در مبحث پیوست موارد اندیکاسیون این کاررا ملاحظه فرمایید

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.5.31-اسپلنومگالی شدیدو آمپیم ریه

جلسه در تاریخ 31/5/94 باحضور دکتر کریمی ، آرمین ، پورمشتاق ، قنایی ، فهیم زاد،شیوا ، طباطبایی ، شیروانی برگزار شد .
Clinical Profile of HIV/AIDS-infected Patients Admitted to a New Specialist Unit in Dhaka, BangladeshA Low-prevalence Country for HIV. J Health Popul Nutr. 2011 Feb; 29(1): 14–19
 

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.5.24

جلسه در تاریخ 24/5/94 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، آرمین، طباطبایی، شیوا ، پورمشتاق ، قنایی ، شیروانی ، شیوا برگزار شد . در ابتدا یک ژورنال توسط خانم قندچی کارشناس آزمایشگاه در رابطه با استفاده از film array در تشخیص سپتی سمی مطرح شد. این بیماری در افراد در سنین بالا و پایین و افراد با سطح ایمنی پایین ، جراحی های سنگین و ابتلا به HIV و مصرف داروهای ایمونوسوپرسیو محتمل تر است .