آبان 1394

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 94.8.30علل کلستاز داخل و خارج کبدی و معرفی بیمار

جلسه مورخ 94.8.30 با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، شیوا ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد .
در ابتدا خانم دکترنهان مقدم اول ژورنالی در مورد علل کلستاز داخل و خارج کبدی در کودکان در سنین مختلف صحبت نمودند.
کلستاز خارج کبدی انسداد شامل سنگ و توده و هماتوم و کیست کلدوک و کلیلیتیازیس و آترزی مجارزی صفراوی و کیست کلدوک در تمام گروههای سنی است .

امروز

برای کودکم امروز یک دنیا لبخند هدیه میبرم ، برای دستهایش یک دنیا بوسه ، و برای چشمهایش یک دنیا سلام و برای خلقت زیبایش به درگاه خدا یک دنیا شکر هدیه میبرم و برای بندگانش یک دنیا سلام

یازدهمین کنگره بزرگداشت دکتر احمد سیادتی

این سمینار در تاریخ بیستم تا بیست و دوم آبان ماه 1394 برگزار شد . بنده دو سخنرانی داشتم یکی گزارش طرح تحقیقاتی بررسی موارد هپاتیت ساب کلینیکال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید با شکایت مشکلات گوارشی و دیگری اپیدمیولوژی سل میباشد

باران

امروزبارانی است . امروز یک روز پاییزی است . امروز دستهای زیبای کودکان در دست مادرشان برای گرم کردن جا گرفته است . کودکی تنها آرزو میکند مادرش دستهای سردش را بگیرد ولی نمیداند او کجاست . شما میدانید؟