خرداد 1396

دوره PICU در بیمارستان مفید

این دوره که از نظر علمی و آموزشی بسیار پربار بود نکات بسیار از نظر علمی داشته که در ارتقای دانش بنده و سایر همکاران نقش بسزایی داشت . در اینجا لازم است از سرکار خانم دکتر سالاریان مسئول PICU مفید و جناب اقای دکتر مهدوی مسئول اتاق عمل تشکر و قدر دانی نمایم .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 95/20/9 در مورد تب و نوتروپنی و معرفی بیمار مبتلا به CGD

جلسه در مورخ 20/9/95 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنایی ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

در ابتدا فلوی محترم در مورد تب و نوتروپنی صحبت فرمودند: