تير 1396

گذرگاه عشق

بر گذرگاه عشق نشسته بودم و قایق زیبای عشق همچون قویی خرامان میگذشت . که ناگهان دیدم خودم را در قایق گذار . در ابتدا بسیار خوشحال و شاد بودم ولی بعد از قایق خسته شدم . میخواستم بیرون بیایم ولی نمیتوانستم . عجب؟؟؟ چرا فکر میکردم گذرگاه عشق نهایت است . در حالیکه اوج محدودیت ..... این چه رمزی است در این گذرگاه ؟ رمز ان این است که باید از ان بگذری و به سمت دیگر پیاده شوی . وای بر کسی که پیاده نشود و به راه ادامه دهد . نهایت برای او کجاست ؟

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورخ 96.4.31 در مورد درمان سل و معرفی بیمار مشکوک به مالاریا و استئومیلیت مزمن مشکوک به سل استخوان

جلسه در مورخ 96.4.31 با حضور استاد کریمی، آرمین ، قنایی ، فهیم زاد ، طباطبایی ، فلاح ، پورمشتاق ، جعفری و شیروانی  برگزار شد

در ابتدا دکتر طباطبایی از ژورنال CLINICAL INFECTIOUS DISEASE,IDSA Guideline for treatment of Drug Susceptible tuberculosis درمان دارویی سل حساس به دارو را بیان فرمودند .

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/4/23 درمورد رینوسینوزیت مزمن و معرفی بیمار با مننژِت

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 24/4/96با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، قنایی ، طباطبایی ، فهیم زاد ، پورمشتاق و جعفری و شیروانی برگزار شد .

در ابتدا ژورنال در مورد رینوسینوزیت مزمن و ارتباط ان با اسم توسط دکتر فهیم زاد  مطرح گردید .

تعریف رینوسینوزیت مزمن : رینوسینوزیت مزمن در صورتی گفته میشود که علایم این بیماران بیش از  سه ماه طول بکشد   و یافته های اندوسکوپی و سی تی آنرا تایید کند .

امروز میخواهم بنویسم

امروز میخواهم از زندگی بنویسم ، امروز میخواهم از احساس خوب زنده بودن بنویسم ، امروز میخواهم از شادی در حین درد بنویسم ، امروز میخواهم بنویسم که با وجود بیمار بودن خوشحالم ، امروز میخواهم بنویسم که موهبت زندگی را دوست دارم ، امروز میخواهم بنویسم از آرامش ، از باران امروز صبح در گرمای تابستان ، امروز میخواهم بنویسم که از احساس رطوبت هوا لذت بردم ، امروز میخواهم بنویسم از زیبایی صورت کودک لذت بردم ، امروز میخواهم بنویسم از حضور پدر و مادرم لذت بر

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/2/16درموردانسفالیت

جلسه در مورخ 16/2/96با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، جعفری ، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد .

در ابتدا دکتر پورمشتاق ژورنالی را در مورد انسفالیت ذکر فرمودند