چه کودکی از تزریق واکسن دیفتری کزاز سیاه سرفه محروم است

طبقه‌بندی مطلب

متن

موارد منع تزریق واکسن دیفتری کزاز سیاه سرفه شامل موارد زیر است :

1- بیمار مبتلا به صرع که هنوز کنترل نشده باشد

2- کودکی که مبتلا به بیماری پیشرونده مغزی باشد ولی اگر عقب افتاده باشد ولی تشنجش کنترل شده باشد یا دچار تب و تشنج بوده و کنترل شده باشدمنع مصرف نخواهد بود

3- فردی که واکنش حساسیتی آنافیلاکسی نسبت به تزریق این واکسن در بار گذشته داشته است

4- سابقه آنسفالوپاتی بدنبال واکسن در سه روز بعد از تزریق واکسن که به معنای تشنج یا کاهش هوشیاری میباشد

5- سابقه حالت شبیه شوک بدنبال تزریق واکسن قبلی

6- سابقه تب بالاتر از چهل درجه بدنبال تزریق واکسن قبلی

7- سابقه گریه شدید بدون یک لحظه آرام شدن بعد ازتزریق واکسن قبلی