کودک با زخم وسیع در ناحیه کف پای چپ

طبقه‌بندی مطلب

متن

دختر بچه چهار ساله ای که با زخم وسیع کف پای چپ مراجعه کرده است و در سطح صورت یک اسکار وسیع دارد و روی انگشت سبابه خوردگی قسمتی از انگشت دیده میشود مراجعه کرده است . زخم کودک وسیع بوده و بوی بدی از آن استشمام میگردد . کودک تب ندارد و حال عمومی وی نیز خوب است . در آزمایشات هموگلوبین 8.4 و ESR=105 بوده و تعداد گلبولهای سفید به میزان 17000با ارجحیت نوتروفیل ها میباشد . چه تشخیصی برای این کودک مطرح میکنید . لطفا در قسمت پرسش و پاسخ ذکر فرمایید