بیمار 11 ساله با راش جلدی و تب از 12 روز قبل

طبقه‌بندی مطلب

متن

پسر بچه 11 ساله با تب و راش جلدی از 12 روز قبل همراه با درد گلو به چندین پزشک مراجعه نمود و پس از دریافت پنی سیلین دچار راش جلدی بصورت اریتم منتش در سطح پوست شد . در هنگام مراجعه دچار کونژنکتیویت غیر چرکی ، ضایعات پوسنی منتشر همراه با زبری پوست و پوسته ریزی در انگشتان دست و پا و آدنوپاتی یک طرفه گردن بود و همراه با تب بیش از 5 روز و سه کرایتریا از 5 کرایتریای تشخیصی کاوازاکی برای وی درمان با ivig شروع شد در آزمایشات لکوسیتوز و پلی نوکلئوز و ESR 95 داشت . در معاینه پزشکان قبلی بیمار دچار اگزودا در حلق بوده است و به همین دلیل نیز پنی سیلین برایش تجویز شده بود .آیا تشخیص افتراقی دیگری برای این بیمار ممکن است مطرح باشد . دراین صورت چه تست تشخیصی و چه اقدام درمانی دیگر برایش لازم است . عکس های بیمار ضمیمه است . لطفا در قسمت پرسش و پاسخ بیان فرمایید