کودک 9 ساله با تشنج بعنوان علت مراجعه

طبقه‌بندی مطلب

متن

کودک 9 ساله ای با تشنج مراجعه نمود . در بررسی رادیولوژیک مغز وی توده ای در ان دیده شد و در ریه وی نیز انفیلتراسیون ملاحظه گردید . در بررسی پاتولوژیک ضایعه احتمال کریپتوکوکوس مطرح شد و بعد از دو هفته از درمان با آمفوتریسین B و عدم پاسخ احتمال آسپرژیلوس مطرح شد و تحت درمان با ورکونازول قرار گرفت ملی ضایعات ریوی بهبودی پیدا نکردند و فعلا تحت درمان است اطفا سوالات خود را درباره ایشان مطرح کنید