معرفی بیمار مبتلا به PFAPA

طبقه‌بندی مطلب

تصویر

معاینه حلق در بیمار مبتلا به پفاپا

متن

بیمار دختر بچه 4 ساله ای است که سابقه حمله های گلودرد چرکی مکرر را داشته و چندین بار به پزشک مراجعه نموده و در نهایت مدت دو روز در یکی از بیمارستانهای تهران بستری و سپس سایمتیدین خوراکی دریافت کرد . او بدنبال مصرف دارو بدون بهبودی دچار عود بیماری شده تعداد حملاتش بیشتر گردید . در آزمایشات انجام شده نوتروپنی نداشت . ارزیابی مغز استخوان نرمال بود ، ایمونوگلوبولین ها در حد نرمال بودند . تستهای کلاژن واسکولار نرمال بود .بیمار در طول بستری بهبود پیدا کرد . رشد و نمو نرمال بود و کشت حلق وی نیز منفی بود . چه کارهای بیشتری میتوان برای وی انجام داد.آیا تشخیص صحیح بوده است ؟