یازدهمین کنگره بزرگداشت دکتر احمد سیادتی

طبقه‌بندی مطلب

متن

این سمینار در تاریخ بیستم تا بیست و دوم آبان ماه 1394 برگزار شد . بنده دو سخنرانی داشتم یکی گزارش طرح تحقیقاتی بررسی موارد هپاتیت ساب کلینیکال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید با شکایت مشکلات گوارشی و دیگری اپیدمیولوژی سل میباشد

پیوست