جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/12/5 درمورد داکتیلیت و معرفی بیمار مبتلا به داکتیلیت

طبقه‌بندی مطلب

تصویر

داکتیلیت

متن

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.12.5 در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد

اعضای شورا:دکترطباطبایی ، آرمین ، فهیم زاد، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی

هماهنگ کننده :استاد دکتر کریمی

داکتیلیت در کودکان :(انگشتان سوسیسی)

تورم منتشردر تمام طول انگشت است که بدلیل التهاب مفصل و بافت نرم اطراف آن است . علت ان میتواند پسوریازیس و سیکل سل و سارکوئیدوز و سل و مایکوباکتریوم غیر سلی و سفلیس و بدخیمی و نقرس دیده میشود

داکتیلیت پسوریازیسی شیوع یک دهم در صد تا نیم در صد داردو در 30 درصد افراد مبتلا به پسوریازیس دیده میشود  و دو طرفه است و تفاوت جنسیت ندارد. بدلیل منفی بودن RF  در ان ،انرا اسپوندیلوآرتریت سرونگاتیو خطاب میکنیم  . تورم ان متاکارپوفارنژیال و انترفالانژیال پروکسیمال و دیستال  دارد . بعلت نبودن تندرنس پروسه مزمن است . در گرافی اروزیو است و پرولیفراسیون و بیشتر در دیستال و دست و پا و ساکروایلیاک است و زانو وستون مهره و ارنج وشانه کمتر درگیر است . ارتریت راکتیو در انگشت در پسوریازیس دیده میشود.  علت دیگر انمی سیکل سل است و بصورت انسداد عروقی  است و در 50 درصد کودکان تا دو سال دیده میشودو بصورت سندرم دست و پا است و معمولا دو طرفه است ولی اگر یک طرفه بود افتراق سخت است و احتمال استئومیلیت مطرح است . تخریب استخوان در طول دو هفته است . در سارکوئیدوز داکتیلیت در 17%درصد رخ میدهد . آرتریت حاد و اریتم ندوزوم و آدنوپاتی هیلار ایجاد میشود.معمولا تخریب واضح استخوان نداریم . در 0.2% بیماران مبتلا به نقرس دیده میشود نقرس میتواند رخ دهد و در فازهای انتهایی بیماری رخ میدهد . علت عفونی ان سل است و 4درصد مواردسل غیر ریه را شامل میشودبا سل اخیر یا گذشته در 50% موارد دیده میشود  و در سن زیر شش سال و اسم ان اسپینا ونتوزا است . استخوانهای کف دست و پا و انگشتان در گیر میشود . در گیری استخوان در اطفال بیشتر است و خوش خیم است و با تب و علایم التهابی همراه نیست . درگیری در سل بصورت خوردگی استخوان است . در گیری استخوان با مایکوباکتریوم مارینوم است و درگیری در دست و استخوان کف دست داریم .digital blister در داکتیلیت فت پد دیستال انگشتان بعلت عفونت استرپتوکوکی گروه A است و بنظر میاید چرکی باشد و نزدیک ناخن است  . درمان انسیزیون و درناژ است و باعث جدا شدن ناخن از بافت نرم میشود. سه   مورد ایرانی از بروسلوز و ارتریت بصورت داکتیلیت گزارش شده است  . سفلیس مادرزادی بصورت التهاب استخوان و بافت نرم زیر ان است .در لوسمی گرمی استخوان بصورت حاد و مزمن است و در بچه ها بیشتر است و در بچه ها 4 در صد ودر بزرگترها 14 درصد است . گنوکوک و تروما باعث داکتیلیت نمیشود .

کیس اورژانس :

پسر 2.5 ساله با سطح اقتصادی اجتماعی پایین از جند روز قبل شب درد استخوان داشته و روزها در مهد کودک خانگی میگذارد . یک روز دو کف دست ادماتو و قرمز بوده است . در ناحیه گردن و پشت گوش و کبودی در تی 11 و 12 دارد و تندرنس ندارد . ارگانومگالی ندارد و سابقه بستری ندارد . BONE SURVEY شده و چیزی نبوده. تورم دست و انگشتان و سوختگی در انگشتان دستها داشت .  در سطح پوست ضایعات پاپولر خارش دار داشت . تشخیص افتراقی ان سل و بیماری سیکل سل و پسوریازیس داکتیلیت و لوسمی ، بروسلوز ، مایکوباکتریوم مارینوم و بلیستر دیژیتال و اسپروتریکوز و سپتیک ارتریت و BITE وchild abuse بود .در سیکل سل نورموکروم نورموسیت است و در حمله RDW بالا دارند . PPD انجام شده است .در پسوریازیس مسایل پوستی و استخوان داریم و باید مشاوره پوست انجام شود . در بیمار ارگانومگالی نداریم و انجام PBS باید انجام شود . بروسلوزیس میتواند از موارد نادر باشد .مایکوباکتریوم مارینوم هم میتواند . در گیری استخوان در مرحله دوم سفلیس بصورت گوما است . در این بیمار اگر باشد مرحله سوم است . نقرس در بچه ها نیست .   بیمار Blisterهم ندارد .ارتریت مفاصل کوچک میتواند عفونت با پاروویروس باشد و جزیی از سندرم gloves and sucks ایجاد میکند . اکتینومایکوزیس هم میتواند شبیه نوکاردیوزیس باشد .

 

افزودن نظر جدید

Image CAPTCHA