خیال یارم

طبقه‌بندی مطلب

تصویر

شب در خیال یارم راه سفر گزیدم

متن

شب در خیال یارم راه سفر گزیدم

نقش جمال رویش بر صحن راه دیدم

گلرخ عذارم از شرم گلگون نمود رویش

وای از دلم که گم شد در حلقه های مویش

مشاطه بر دو چشمش خط سیه قلم زد

خورشید بر نگاهش رامش کنان قدم زد

تا آمدم به یادش دل عاشقانه افسرد

این آرزو کجا شد تن در فراق او مرد

گم کرده ام ره ،ار چه خواهم روم به کویش

کی میشود هویدا بدر جمال رویش

آن کو نشسته بر نور یار من است آیا؟

آیا کند نگاهی بر جرگه رعایا؟

خط افق به چشمم منزلگه نگاهش

خورشید آرمیده بر خط چشم ماهش

میپویمش ز هر سو میگردمش ز هر در

شاید دمی ببینم آن چهره منور

دردا نشد وصالش بر ما میسر اما

دل میکند دمادم با عشق او مدارا97.12.20

افزودن نظر جدید

Image CAPTCHA