بارغمت

طبقه‌بندی مطلب

تصویر

غمت

متن

شادانه از این ناله پنهانی خویشم 

مسرور از این طالع و حیرانی خویشم 

با آنکه غمت بار گرانی است به دوشم 

شیدای رخت گشت کنون این دل ریشم 

خواهم که فدای تو کنم جان و تنم را 

شرمنده از این تحفه ناقابل خویشم 

تا دل به کمند مژه ات گشت گرفتار 

هر لحظه گرفتار تر از لحظه پیشم 

عشق تو مرا کرد چنین شاعر و فاضل 

ور عشق نبودی که همان قاطر و میشم 

97.12.20پیام طاهری

افزودن نظر جدید

Image CAPTCHA