جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنای ، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 98.4.15 با ژورنال در مورد 4S و معرفی بیمار با ضایعات پوستی برگزار شد

طبقه‌بندی مطلب

تصویر

ضایعه جلدی

متن

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور دکتر کریمی، دکتر آرمین ، غنایی ، فهیم زاد و شیروانی در مورخ 98.4.15برگزار شد

بیماری 4S توسط فلوی محترم عفونی ارائه شد

شروع ضایعه در صورت لوکالیزه بودن میتواند سریع درمان شود  ضایعات تا 24 تا 36 ساعت هم بعد از شروع درمان ایجاد میشوتند و اگر بعد از 48 ساعت از شروع اولین ضایعه ضایعه دیگری دیده شد باید بستری کرده و یا تشخیص دیگر را در نظر گرفت. آگر اندازه ان کمتر از 5 درصد سطح بدن است و ایا درگیری مخاطی باشد تضخیص دیگری مطرح است. تشخیص افتراقی ممکن است سوختگی شیمیایی و افتاب سوختگی و اپیدرمولیز بولوزا و کاوازاکی و سندرم شوک توکسیک  باشد . میتوان  از ضایعه و بینی و فارنکس  نمونه گیری کرد  . انتی بیوتیک خوراکی را باید برای درمان شروع کرد . اگر ضایعات در حال بهبودند کودک را پیگیری میکنیم . اگر نیستند باید درمان وریدی داه بشود و پوشش گرم منفی را هم  داشته باشیم و باید mrsa را درنظر بگیریم و بیوپسی گرفته و یا به مرکز سوختگی بفرستیم . میشود با سواپ از محل ضایعه نمونه برداری کرد و بعد بر اساس ان تشخیص را مطرح کنیم . اگر در طول 48 ساعت به درمان جواب نداد  بررسی مجدد لازم است . نتیجه بیماری معمولا خوب است . استافیلوکوکها بیشتر به گروه 2 فاژو یا همه فاژها تعلق دارند. در صورت درگیری خطیر با بیماری ، انتی بیوتیکها باید داده شود که گرم منفی ها را هم بپوشاند. این بعلت آن است که ممکن است عفونت ثانویه در محل ایجاد شود و بایدبیمار را  به مرکز سوختگی ارجاع دهیم . مقاومت به خط اول دیده میشود . امروزه مقاومت به mrsa دیده شده. لازم به ذکر است توکسین در mrsa, mssa یکی است ولی مقاومت متفاوت است . با پیشرفت در درک بیماری 4s موفقیت زیادی حاصل نشده . از نظر درمانی انتی بادی انتی ET الان در جریان است و در موشها بررسی شده و در انسانها بررسی نشده . محدود کردن پوسته ریزی خیلی مهم است چون ان پوسته ریزی باعث عفونت ثانویه خواهد شد. . در نمونه های حیوانی غلظتهای متغیر از کلیندامایسین بطور معنا داری تولید توکسین را کاهش میدهد. استفاده از پنتوکسی فیلین که کم کننده پاسخ التهابی است امتحان شده ولی استفاده روتین از انها گزارش داده نشده وتاخیر در تشخیص مرگبار نیست ولی در بزرگسالان پروگنوز بدتر است . با الیزا میتوانیم توکسین را در خون درنظر بگیریم و درمان شدید در بیماران در ریسک بالا پیشنهاد میشود .

در بیماران 4S scaling رخ میدهد که fine است و در محلهای فشار میباشد و نیکولسکی مثبت است . در اطراف دهان حالت رنگ کهربایی و عسلی وجود دارد و حتی ممکن است روی 4S استرپ گروه A سوار شود . درماتیت اکسفولیاتیو هم داریم و تشخیص افتراقی بیماری سرم است که این بیماران راش اورتیکاریال دارند . در فور اس و یورتیکاریا هر دو با فشار دست پوست سفید میشود در 4S مخاط درگیر نیست و کونژنکتیویت مثبت است . در فور اس کوپنر و نیکولسکی ساین مثبت است . درد در TEN زیاد است . در استیون جانسون کمتر از 10% سطح بدن درگیر است و در TENبیش از 30 درصد درگیر میشود . دهان و زبان بیماردر TEN و استیون جانسون زخم است و در فور اس کمتر است . اریتم مولتی فرم میچورهمان استیون جانسون است . تشخیص افتراقی فور اس ایمپتیگو است . در محل پاستیا ساین پوست بلانش نمیشه . در مخملک سیرکوم اورال پالور(کمرنگ شدن اطراف دهان ) داریم . سندرم گلاو و ساکس سندرم راهم در عفونت با پاروویروس B19 داریم . حالت  رتیکولارپوست را در بیماری پنجم داریم . درکاوازاکی اریتم یکدست ممکن است در پوست وجودداشته باشد. حالت dress هم داریم . درماتبت سبوره ایک هم در تشخیص افتراقی 4S هست ولی در آن Scaling در اطراف ابرو است و کونژنکتیویت ندارد و پشت گوش هم درگیر است .

معرفی بیمار:

بيمار پسر دو سال و دو ماهه اي است كه با شكايت اريتم صورت و گردن و تنه مراجعه كرده است. ضايعات در عرض نيم روز و در روز قبل از مراجعه شروع شده و شدت پيدا كرده است.ابتدا اطراف چشم و دهان را درگير كرده و سپس به سمت گردن و تنه پيشرفت كرده و نهايتا پشت و اندام ها را نيز گرفته است. ضايعات اريتماتو با ظاهر پوسته ريزي دهنده و غير مهاجر و همراه با تب است. تب از روز دوم بروز ضايعات ايجاد شده و همراه با سوزش نواحي تحمل كننده وزن مانند پشت و اكستانسور ساعد بوده است. مادر بيمار ذكر ميكند دو روز قبل از بروز ضايعات به باغ گيلاس رفتند و گيلاس وحشي براي اولين بار خوردند و با شروع ضايعات يك دوز ازيترومايسين به فرزند خود داده اند كه با تشديد ضايعات به اين مركز مراجعه كرده اند.

در سوابق بيماري بجز ريفلتكس معده نكته مثبتي وجود نداشت.

در معاينات به جز اگزوداي ته حلق، تهوع استفراغ و اسهال و علايم مننژه و درگيري مفصلي و ارترالژي و لنگش نداشت. درگيري مخاط دهان و مخاط ژنيتاليا و نيكولسكي مثبت نداشت. ضايعات خارش دار نبودند. تب بيمار در طي بستري به درمان با متيل پردنيزولون پاسخ ميداد و با اپوتل كنترل نميشد.درگیری مخاط دهان و ژنیتالیا نداشت و ضایغات بیشتر سوزش داشتند . نیکولسکی مثبت نبود .اگزودا ته حلق داشت . هموگلوبین 13 و سدیم و پتاسیم نرمال بود و کمپلمانها نرمال بود و ادرار نرمال بود و سی ار پی یک و ای اس ار 3 داشت

در طي بستري ابتدا تحت درمان با كليندامایسین و متيل پردنی زولون قرار گرفت كه بدليل شك تشخيصي اين دو دارو قطع شد ولي همان شب دچار تشديد تب و بيقراري شديد و گسترش و تشديد ضايعات شد و از روز به بعد تحت درمان با هم كليندا و هم متيل پردنيزولون قرار گرفت و ضايعات بهبود يافت و تب از بين رفت و علايم بيمار فروكش كرد و اگزوداي ته حلق از بين رفت.

طي بستري از امولينت ها و ستريزين و رانيتيدين هم استفاده شد.

افزودن نظر جدید

Image CAPTCHA