خسته

طبقه‌بندی مطلب

تصویر

شادم

متن

کاش از این پنجره پر میکشیدم

بسوی آبی آرزوهایم

از آرزو پر شده ام

ولبریز از امید

پنجره باز نیست ولی من

تا افق پرواز میکنم

تا نوک بلندترین درختهای جهان پرواز مبکنم

در خیالم آواز میخوانم ، قشنگ ترین آوازی که میدانم

با نرمی آوای خوشحالی ها در خیال

به آرزوهایم میرسم

زیباترین فرشته را ملاقات میکنم ، میروم تا نور

گم میشوم ، جا ندارم ، آزادم و خیلی شاد  99.3.30

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
این پرسس به منظور تشخیص انسان از ماشین و برای جلوگیری از درج اسپم ضروری است.
Image CAPTCHA