روزنوشت‌ها

امروز میخواهم بنویسم

میخواهم بنویسم

امروز میخواهم از زندگی بنویسم ، امروز میخواهم از احساس خوب زنده بودن بنویسم ، امروز میخواهم از شادی در حین درد بنویسم ، امروز میخواهم بنویسم که با وجود بیمار بودن خوشحالم ، امروز میخواهم بنویسم که موهبت زندگی را دوست دارم ، امروز میخواهم بنویسم از آرامش ، از باران امروز صبح در گرمای تابستان ، امروز میخواهم بنویسم که از احساس رطوبت هوا لذت بردم ، امروز میخواهم بنویسم از زیبایی صورت کودک لذت بردم ، امروز میخواهم بنویسم از حضور پدر و مادرم لذت بر

ادامه مطلب

گریه

منم در گریه غرق و خسته و زار                                                      نمیبینم در این غمخانه گل زار

نشستم چشم بر در تا ببینم                                                               گل رو وفای موی دلدار

کسی گفتا مرا ای خانه بر اب                                                          دل از این خانه بر کن تا بیابی

                                         صفا پاکی سلامت عشق بسیار96.2.15

ادامه مطلب

هرروز نوروز است

نوروز96

یادمان باشد که نوروز از ازل                                                مینباشد خاص ای نیکو بصر

روز ما هرروز نوروزی بود                                                 از برای کسب پیروزی بود96/1/16

ادامه مطلب

غم

درمقام غمت از شب به سحر آمده ام                                             خسته ای دوست ز غمزار دگر امده ام

باز هم امده ام کزقدمت می نوشم                                                باز میگردم و در یافتنت میکوشم

باز مییابمت ای ساحر صبح شب من                                           از چه خاموش بمانم مه غم آغوشم

ادامه مطلب

باغ من

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است                                  شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است                                         حافظ

ادامه مطلب

اشک

اشک

ای که چشمان سیاهت غم زده                                    اشک بر پهنای دشت سینه ات ماتم زده
دور باد این چشم زیبا از غبار                                    حالیا شادی و خوشحالی بیار 29/10/95

ادامه مطلب

حرف دل

شب عشق

حرف دل در شب بارانی قلبت                                  با هزاران تب و تاب از برایت گفتم 
سایه عشق به رویت افتاد                                       گونه نم زده ات رنگین شد 
آه از من که ز تو دور شدم                                     امدم باز و دلت شهد و شکر آگین شد 95/9/13

ادامه مطلب

خال لب95.6.25

عشق بر خال لبت بنشسته                              رنگ امید به چشم سیهت بنشسته
دم مشاطه به زلفت شکن و موج زده                     عاشقت بین به تماشای طلوع نگهت بنشسته

ادامه مطلب

روزگار سخت گیر

ای که بر ما سخت گیری روزگار                                    باش با ما دوست ای نیکو تبار 
ما که با تو کینه ای ناداشتیم                                          ما تو را بامهرو خو پنداشتیم
رسم تو همواره ویران کردن است                                   ما ندانسته تورا امید واهی داشتیم 
کنایه از بیرحمی روزگار و دل بستن بیهوده ما به ان 

ادامه مطلب

گذر زمان

خدایا دیروزم را به امروزم سپردم ولی آرزو دارم که فردایم مال تو باشد چون تو بهترین محاسبی .

ادامه مطلب