روزنوشت‌ها

غم

درمقام غمت از شب به سحر آمده ام                                             خسته ای دوست ز غمزار دگر امده ام

باز هم امده ام کزقدمت می نوشم                                                باز میگردم و در یافتنت میکوشم

باز مییابمت ای ساحر صبح شب من                                           از چه خاموش بمانم مه غم آغوشم

ادامه مطلب

باغ من

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است                                  شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است                                         حافظ

ادامه مطلب

اشک

اشک

ای که چشمان سیاهت غم زده                                    اشک بر پهنای دشت سینه ات ماتم زده
دور باد این چشم زیبا از غبار                                    حالیا شادی و خوشحالی بیار 29/10/95

ادامه مطلب

حرف دل

شب عشق

حرف دل در شب بارانی قلبت                                  با هزاران تب و تاب از برایت گفتم 
سایه عشق به رویت افتاد                                       گونه نم زده ات رنگین شد 
آه از من که ز تو دور شدم                                     امدم باز و دلت شهد و شکر آگین شد 95/9/13

ادامه مطلب

خال لب95.6.25

عشق بر خال لبت بنشسته                              رنگ امید به چشم سیهت بنشسته
دم مشاطه به زلفت شکن و موج زده                     عاشقت بین به تماشای طلوع نگهت بنشسته

ادامه مطلب

روزگار سخت گیر

ای که بر ما سخت گیری روزگار                                    باش با ما دوست ای نیکو تبار 
ما که با تو کینه ای ناداشتیم                                          ما تو را بامهرو خو پنداشتیم
رسم تو همواره ویران کردن است                                   ما ندانسته تورا امید واهی داشتیم 
کنایه از بیرحمی روزگار و دل بستن بیهوده ما به ان 

ادامه مطلب

گذر زمان

خدایا دیروزم را به امروزم سپردم ولی آرزو دارم که فردایم مال تو باشد چون تو بهترین محاسبی .

ادامه مطلب

رفتن ماه رمضان

ماه دل من رفتی و درهجرتودرسوز                           برگامگهت بوسه زنم هر شب و هرروز
خواهم بنمایی به من ای یار فراری                            ایا پس پاییز غمت هست بهاری؟     
 

ادامه مطلب

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

روزگار میگذرد هر اتفاق نشانه ای از گذشت ایام بر ماست . باشد که پند گیریم و زمان را همجون دانه های گرد به دست باد روزگار نسپاریم . دریغ از روزهای رفته خوردن شاید برای روزهای آینده باقی از عمر هشداری باشد.

ادامه مطلب

امروز

برای کودکم امروز یک دنیا لبخند هدیه میبرم ، برای دستهایش یک دنیا بوسه ، و برای چشمهایش یک دنیا سلام و برای خلقت زیبایش به درگاه خدا یک دنیا شکر هدیه میبرم و برای بندگانش یک دنیا سلام

ادامه مطلب