روزنوشت‌ها

رفتن ماه رمضان

ماه دل من رفتی و درهجرتودرسوز                           برگامگهت بوسه زنم هر شب و هرروز
خواهم بنمایی به من ای یار فراری                            ایا پس پاییز غمت هست بهاری؟     
 

ادامه مطلب

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

روزگار میگذرد هر اتفاق نشانه ای از گذشت ایام بر ماست . باشد که پند گیریم و زمان را همجون دانه های گرد به دست باد روزگار نسپاریم . دریغ از روزهای رفته خوردن شاید برای روزهای آینده باقی از عمر هشداری باشد.

ادامه مطلب

امروز

برای کودکم امروز یک دنیا لبخند هدیه میبرم ، برای دستهایش یک دنیا بوسه ، و برای چشمهایش یک دنیا سلام و برای خلقت زیبایش به درگاه خدا یک دنیا شکر هدیه میبرم و برای بندگانش یک دنیا سلام

ادامه مطلب

باران

امروزبارانی است . امروز یک روز پاییزی است . امروز دستهای زیبای کودکان در دست مادرشان برای گرم کردن جا گرفته است . کودکی تنها آرزو میکند مادرش دستهای سردش را بگیرد ولی نمیداند او کجاست . شما میدانید؟

ادامه مطلب

دیدار با کودک

هرروز که کودک زیبایی را میبینم روحم نوازش میشود ، گریه هایش را دوست دارم و برایش لبخند آرزو میکنم . صورت زیبایش را در خاطر میسپرم و دوستش دارم .او گل زندگی ماست و ما باغبانش . برای لطافتش و برای پاکی اش شکرانه میدهیم و برای سلامتش دست به دعا برمیداریم

ادامه مطلب

رسیدن

تلاش سرچشمه رسیدن است و رسیدن دست مایه شروعی دیگر

ادامه مطلب

امید را نباید از دست داد، برای فردا و باید آن را نگاه داشت برای زنده ماندن

ادامه مطلب

سلام بر روز

سلام بر خورشید و قسم به زمان ، که انسان همیشه در خسران است . این قانون ماست 94.3.15

ادامه مطلب

امروز زیبا

روز زیبای رندگی ام شب شد و امروز آخرین روز از روزهای گذشته را به اولین روز از روزهای آینده هدیه خواهم داد.23/8/93

ادامه مطلب

غم امروز

غم دیروز را برای دیروز بگذار و غم امروز را به فردا نبر . زندگی در امروز را مغتنم بشمار که فردا، امروز دیروز میشود.

ادامه مطلب