روزنوشت‌ها

باران

امروزبارانی است . امروز یک روز پاییزی است . امروز دستهای زیبای کودکان در دست مادرشان برای گرم کردن جا گرفته است . کودکی تنها آرزو میکند مادرش دستهای سردش را بگیرد ولی نمیداند او کجاست . شما میدانید؟

ادامه مطلب

دیدار با کودک

هرروز که کودک زیبایی را میبینم روحم نوازش میشود ، گریه هایش را دوست دارم و برایش لبخند آرزو میکنم . صورت زیبایش را در خاطر میسپرم و دوستش دارم .او گل زندگی ماست و ما باغبانش . برای لطافتش و برای پاکی اش شکرانه میدهیم و برای سلامتش دست به دعا برمیداریم

ادامه مطلب

رسیدن

تلاش سرچشمه رسیدن است و رسیدن دست مایه شروعی دیگر

ادامه مطلب

امید را نباید از دست داد، برای فردا و باید آن را نگاه داشت برای زنده ماندن

ادامه مطلب

سلام بر روز

سلام بر خورشید و قسم به زمان ، که انسان همیشه در خسران است . این قانون ماست 94.3.15

ادامه مطلب

امروز زیبا

روز زیبای رندگی ام شب شد و امروز آخرین روز از روزهای گذشته را به اولین روز از روزهای آینده هدیه خواهم داد.23/8/93

ادامه مطلب

غم امروز

غم دیروز را برای دیروز بگذار و غم امروز را به فردا نبر . زندگی در امروز را مغتنم بشمار که فردا، امروز دیروز میشود.

ادامه مطلب