پرسش‌ها و پاسخ‌های متداول

نوزادی که تازه از مادر متولد شده است دارای این ضایعات در سر میباشد چه تشخیصی مطرح است . لطفا در سایت پاسخ دهید؟

پنجشنبه, 22 تير 1396 - 11:36
ضایعات در سر نوزاد
ادامه مطلب