درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 98.11.26با معرفی بیمار با تشخیص ضایعات اریتم مولتی فرم ماژور با حضور دکترکریمی ، قنایی ، آرمین ، فهیم زاد، دکتر شیاری ، دکتر روحانی ، شیروانی برگزار شد .

پنجشنبه, 26 تير 1399 - 19:46

بحث استاد کریمی :

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورد بیمار مبتلا به هیدروسفالی و تب در تاریخ 98.9.23با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ،دکتر طباطبایی، دکتر فهیم زاد ، دکنر قنایی، دکتر شیروانی برگزار شد

پنجشنبه, 29 خرداد 1399 - 15:06
CSF SHUNT

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورد بیمار مبتلا به هیدروسفالی و تب با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ،دکتر طباطبایی، دکتر فهیم زاد ، دکنر قنایی، دکتر شیروانی برگزار شد

بیمار شیرخوار دو ماهه در ۱۳ روزگی به علت هیدروسفالی برای بیمار شنت گذاشته شده است بیمار در تاریخ ۱۷ ۸ ۹۸ به دلیل تب و بی حالی بستری می گردد

و پس از درمان از بیمارستان مرخص می شود

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 98.9.9با معرفی بیمار با تشخیص fmf و ibd با حضور دکترکریمی ، قنایی ، آرمین ، فهیم زاد، دکتر شیاری ، دکتر روحانی ، شیروانی برگزار شد .

پنجشنبه, 29 خرداد 1399 - 14:38
درگیری روده

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 98.9.9با معرفی بیمار با تشخیص fmf و ibd با حضور دکترکریمی ، قنایی ، آرمین ، فهیم زاد، دکتر شیاری ، دکتر روحانی  ، شیروانی برگزار شد . 

بیمار دختر ۱۳ ساله مورد fmf از یک و نیم سالگی که با شرح‌حال تب‌های دوره‌ای و بی‌قراری و deletion هموزیگوت در ژن mefv تشخیص داده شده است و تحت درمان با کلشی‌سین و پرنیزولون بوده است.

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد، دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی در مورد بیمار مبتلا به پریکاردیت در تاریخ 98/8/28

يكشنبه, 25 خرداد 1399 - 13:49
پریکاردیت

شکایت اولیه : تب و میالژی

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد، دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی در مورد مننژیت مزمن در کودک مبتلا به ALL

يكشنبه, 25 خرداد 1399 - 13:28

شکایت اولیه:تب و سردرد

ادامه مطلب

مطالب استاد کریمی در مورد واکسیناسیون انفلوآنزا در تاریخ 31 شهریور 1398

چهارشنبه, 13 آذر 1398 - 18:54
انفلوانزا

نکات مطرح شده توسط استاد کریمی در 98.6.31 در مورد انفلوآنزا و موارد پیش گیری از آن

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 30/6/98 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و شیروانی در مورد عفونت کاتتر برگزار شد

سه شنبه, 07 آبان 1398 - 18:48
عفونت کاتتر

جلسه مرکز تحقیقات در مورخ 30/6/98 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و شیروانی  در مورد عفونت کاتتر برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.6.23 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکترطباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر فهیم زاد و شیروانی در مورد PTLD و عفونتهای ماندیبولوفاشیال برگزار شد

سه شنبه, 07 آبان 1398 - 18:42
عفونتهای ماگزیلوفاشیال

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 98.6.23 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکترطباطبایی ، دکتر قنایی و دکتر فهیم زاد و شیروانی در مورد PTLD و عفونتهای ماندیبولوفاشیال برگزار شد 

 ش پ: ۴۷۸۲۱۱   تاریخ بستری۹۸/۶/۱۱

شکایت اصلی: تورم و درد صورت

بیماری فعلی: بیمار پسر ۹ساله که با تورم و درد ناحیه چپ صورت از روز گذشته مراجعه به این مرکز نموده است.

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 98.6.16با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی با بحث در مورد انسفالیت هرپسی برگزارشد

سه شنبه, 07 آبان 1398 - 18:28
انسفالیت هرپسی

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین و شیروانی برگزار شد .

کودک سه ساله ای معرفی شد که حرکات غیر عادی لب ها و سمت چپ بدن و اشکال در تکلم و شناخت و رفتار غیر طبیعی و کاهش سطح هوشیاری

 سوابق بیمار:G1P1L1AB0

والدین منسوب دور

سابقه دارویی ندارد

علایم حیاتی ۱۰۰/۷۰-۱۰۰- ۳۷.۳-۲۵

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 98.8.7با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد و دکتر شیروانی در مورد بیمار مبتلا به انسفالیت مطرح شد .

سه شنبه, 07 آبان 1398 - 18:12

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین و شیروانی برگزار شد .

کودک سه ساله ای معرفی شد که حرکات غیر عادی لب ها و سمت چپ بدن و اشکال در تکلم و شناخت و رفتار غیر طبیعی و کاهش سطح هوشیاری

 سوابق بیمار:G1P1L1AB0

والدین منسوب دور

سابقه دارویی ندارد

علایم حیاتی ۱۰۰/۷۰-۱۰۰- ۳۷.۳-۲۵

ادامه مطلب