درسنامه‌ها

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.8.6 در مورد تازه های درمان شوک سپتیک برگزار شد

شوک سپتیک و درمان آن

جلسه در مورخ 96.8.6با حضور استاد کریمی و دکتر آرمین و طباطبایی و فهیم زاد و قنایی و شیروانی و پورمشتاق برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.28 در مورد عفونت ادراری و گایدلاین آن و بیمار مبتلا به اسهال خونی برگزار شد

VCUG بیمار

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ  96.7.28 برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی: دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

ادامه مطلب

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.22 در مورد مننژیت در نوزاد

افوزیون سابدورال

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ  96.7.22 برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی: دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

ادامه مطلب

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.15 در مورد عفونتهای کاندیدایی و قارچی و بیماران پنومونی برگزار شد

رادیوگرافی لترال

جلسه  شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.15 در مورد عفونتهای  کاندیدایی و قارچی و بیماران پنومونی برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی : دکتر آرمین ،  دکتر فهیم زاد ، دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/6/25در مورد تست Camp و معرفی بیمار با سابقه تب و تروما به گردن

تست کمپ ناحیه A مثبت است.

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96.6.25 با حضور استاد کریمی ،دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/6/11 درمورد گایدلاین درمان وپ و هپ و معرفی بیمار با هیدروسفالی و عفونت شنت مغزی

عفونت شانت در کودک

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 4و11/6/96 با حضور استاد کریمی ، دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد و شیروانی برگزار شد

در این جلسه در مورد درمان VAP and HAP در IDSA توسط دکتر میر رحیمی صحبت گردید

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/5/7درمورد درمان سل و بیمارمبتلا به FUO

رادیوگرافی ریه بیمار

جلسه در مورخ 96.5.7 با حضور استاد کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، قنایی ، پورمشتاق، جعفری و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورخ 96.4.31 در مورد درمان سل و معرفی بیمار مشکوک به مالاریا و استئومیلیت مزمن مشکوک به سل استخوان

لام خون محیطی بیمار

جلسه در مورخ 96.4.31 با حضور استاد کریمی، آرمین ، قنایی ، فهیم زاد ، طباطبایی ، فلاح ، پورمشتاق ، جعفری و شیروانی  برگزار شد

در ابتدا دکتر طباطبایی از ژورنال CLINICAL INFECTIOUS DISEASE,IDSA Guideline for treatment of Drug Susceptible tuberculosis درمان دارویی سل حساس به دارو را بیان فرمودند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/4/23 درمورد رینوسینوزیت مزمن و معرفی بیمار با مننژِت

سی تی اسکن ریه

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 24/4/96با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، قنایی ، طباطبایی ، فهیم زاد ، پورمشتاق و جعفری و شیروانی برگزار شد .

در ابتدا ژورنال در مورد رینوسینوزیت مزمن و ارتباط ان با اسم توسط دکتر فهیم زاد  مطرح گردید .

تعریف رینوسینوزیت مزمن : رینوسینوزیت مزمن در صورتی گفته میشود که علایم این بیماران بیش از  سه ماه طول بکشد   و یافته های اندوسکوپی و سی تی آنرا تایید کند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/4/10درمورد معرفی بیمار با تی و ردور گردن

تب در کودک

جلسه در مورخ 96.4.10 با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب