درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/10/23 درمورد متاپنوموویروس و معرفی بیمار دو ماهه با دیسترس تنفسی

رادیوگرافی اول

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96/9/25 تشکیل شد.

 اعضای شورای آموزشی : ، دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، پورمشتاق، قنایی ،شیروانی 

هماهنگ کننده: استاد کریمی

 Human metapneumovirus: review of an important repiratory pathogen.S.Panda et al. International journal of infectious diseases .25(2014).CDC s 2007 guideline for isolation

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/10/9 درمورد پنومونی آسپیراسیون و معرفی چهار بیمار

در این فابل 4 بیمار معرفی شده است

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96.10.9در مرکز تحقیقات عفونی برگزار شد .

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی:

دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد، دکتر طباطبایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق ، دکتر جعفری

تهیه کننده : دکتر شیروانی

ژورنال ارائه شده :aspiration pneumonia:a review of modern trends .David M.DiBardino .Journal of critical care . 30 (2015). Updated Mar 30 2017 amber moore

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/9/25 درمورد درمان سل مقاوم و معرفی بیمار با ضایعات جلدی نکروزان

کودک با ضایعات جلدی

جلسه شورای آموزشی در مورخ 96/9/25 تشکیل شد. اعضای شورای آموزشی : ، دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، پورمشتاق، قنایی ،شیروانی هماهنگ کننده: استاد کریمی WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis. Update 2016 درمان سل های مقاوم در کودکان درمان با داروهای ضد سل ناکافی و نادرست بوده است . ترمهایی بکار میرود با عنوان rifampin resistant و یا مقاوم به حداقل دوداروی ایزونیازید و ریفامپین که با عنوان MDRاست .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/9/11 درمورد کرایتریای تشخیص مننژیت و انسفالیت برگزار شد

International Encephalitis Consortium Diagnostic Criteria for Encephalitis and Encephalopathy of Presumed Infectious or Autoimmune Etiology* *From Venkatesan A, Tunkel AR, Bloch KC, et al. Case definitions, diagnostic algorithms, and priorities in encephalitis: consensus statement of the International Encephalitis Consortium. Clin Infect Dis 2013; 57:1114–1128, with permission.

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورخ 96.9.11 تشکیل شد

اعضای شورا : دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

Meta-analysis of bacterial meningitis score validation studiesLise E Nigrovic,2012

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/8/20 درمورد عفونتهای دندانی در کودکان و درمان آنها

عفونتهای دندانی کودکان را جدی بگیریم

جلسه در مورخ 96.8.20  با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر منصورقنایی ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/8/13 درمورد HLH ومعرفی بیمار مشکوک به ان برگزار شد

HLH یک بیماری چالش برانگیز

جلسه در مورخ 96.8.13 با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر فهیم زاد و پورمشتاق  و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.8.6 در مورد تازه های درمان شوک سپتیک برگزار شد

شوک سپتیک و درمان آن

جلسه در مورخ 96.8.6با حضور استاد کریمی و دکتر آرمین و طباطبایی و فهیم زاد و قنایی و شیروانی و پورمشتاق برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.28 در مورد عفونت ادراری و گایدلاین آن و بیمار مبتلا به اسهال خونی برگزار شد

VCUG بیمار

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ  96.7.28 برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی: دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

ادامه مطلب

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.22 در مورد مننژیت در نوزاد

افوزیون سابدورال

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ  96.7.22 برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی: دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

ادامه مطلب

جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.15 در مورد عفونتهای کاندیدایی و قارچی و بیماران پنومونی برگزار شد

رادیوگرافی لترال

جلسه  شورای آموزشی مرکز تحقیقات در مورخ 96.7.15 در مورد عفونتهای  کاندیدایی و قارچی و بیماران پنومونی برگزار شد

هماهنگ کننده : استاد دکتر کریمی

اعضای شورای آموزشی : دکتر آرمین ،  دکتر فهیم زاد ، دکتر طباطبایی ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق

ادامه مطلب