درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/6/25در مورد تست Camp و معرفی بیمار با سابقه تب و تروما به گردن

تست کمپ ناحیه A مثبت است.

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96.6.25 با حضور استاد کریمی ،دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/6/11 درمورد گایدلاین درمان وپ و هپ و معرفی بیمار با هیدروسفالی و عفونت شنت مغزی

عفونت شانت در کودک

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 4و11/6/96 با حضور استاد کریمی ، دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد و شیروانی برگزار شد

در این جلسه در مورد درمان VAP and HAP در IDSA توسط دکتر میر رحیمی صحبت گردید

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/5/7درمورد درمان سل و بیمارمبتلا به FUO

رادیوگرافی ریه بیمار

جلسه در مورخ 96.5.7 با حضور استاد کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، قنایی ، پورمشتاق، جعفری و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورخ 96.4.31 در مورد درمان سل و معرفی بیمار مشکوک به مالاریا و استئومیلیت مزمن مشکوک به سل استخوان

لام خون محیطی بیمار

جلسه در مورخ 96.4.31 با حضور استاد کریمی، آرمین ، قنایی ، فهیم زاد ، طباطبایی ، فلاح ، پورمشتاق ، جعفری و شیروانی  برگزار شد

در ابتدا دکتر طباطبایی از ژورنال CLINICAL INFECTIOUS DISEASE,IDSA Guideline for treatment of Drug Susceptible tuberculosis درمان دارویی سل حساس به دارو را بیان فرمودند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/4/23 درمورد رینوسینوزیت مزمن و معرفی بیمار با مننژِت

سی تی اسکن ریه

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 24/4/96با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، قنایی ، طباطبایی ، فهیم زاد ، پورمشتاق و جعفری و شیروانی برگزار شد .

در ابتدا ژورنال در مورد رینوسینوزیت مزمن و ارتباط ان با اسم توسط دکتر فهیم زاد  مطرح گردید .

تعریف رینوسینوزیت مزمن : رینوسینوزیت مزمن در صورتی گفته میشود که علایم این بیماران بیش از  سه ماه طول بکشد   و یافته های اندوسکوپی و سی تی آنرا تایید کند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/4/10درمورد معرفی بیمار با تی و ردور گردن

تب در کودک

جلسه در مورخ 96.4.10 با حضور استاد کریمی ، دکتر طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/2/23درمورد گایدلاین مصرف وانکومایسین و معرفی بیمار مبتلا به مننژیت

سی تی اسکن مغز بیمار

جلسه در مورخ 93.2.26 با حضور استاد کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، قنایی ، پورمشتاق ، طباطبایی ، شیروانی برگزار شد

در ابدا گایدلاین مصرف وانکومایسین مطرح گردید :

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/2/16درموردانسفالیت

انسفالیت در کودکان

جلسه در مورخ 16/2/96با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، جعفری ، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد .

در ابتدا دکتر پورمشتاق ژورنالی را در مورد انسفالیت ذکر فرمودند

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/2/9درمورد ضایعات دهانی دردناک

ضایعات تبخالی

جلسه مورخ 9/2/96 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، شیروانی ، فهیم زاد ، شیوا ، پورمشتاق و جعفری برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/1/19درمورد میکروبیوم انسان و معرفی بیمار مبتلا به سی جی دی و عفونت ریه با آسپرژیلوس

میکروبیوم انسان

جلسه با حضور استاد کریمی و دکتر ارمین ، فهیم زاد ، پورمشتاق ، قنایی و شیروانی برگزار شد

در ابتدا مقاله ای توسط دکتر میرجوادی در مورد میکروبیوم انسان مطرح شد .

ادامه مطلب