درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 9/11/95 در مورد پنومونی ها

پنومونی

 

جلسه در مورخ 9/11/95 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، ارمین ، قنایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق  برگزار شد .

معرفی بیمار :

مورد اول:

دختر یک و نیم ساله با سابقه درمان با استامینوفن و دی فن هیدرامین ، شربت زیتروماکس گرفته و دیسترس تنفسی نداشت و در معاینات تعداد تنفس بالا داشت و در معاینه کاهش صداها در ریه چپ داشت . بیمار در رادیوگرافی با تب دار بودن و عدم پاسخ به درمان ، در گیری لب تحتانی ریه چپ داشت

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/11/2درمورد MIC وMBCو ESBL

MIC,MBC

جلسه در مورخ 95.11.2با حضور دکتر کریمی ، آرمین و طباطبایی و پورمشتاق و شیروانی و قنایی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95.10.28 در مورد انواع ایزولاسیون و مورد بیمار آمپیم برگزار شد

آمپیم

جلسه در مورخ 25/10/95 در حضور دکتر ارمین ، طباطبایی ، قنایی ، پورمشتاق ، فهیم زاد و شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95.10.18 در مورد عفونت CMV

جلسه در مورخ 18/10/95 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، فهیم زاد ،   برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/10/11 درمورد عفونت اچ ای وی و سی ام وی

سی تی اسکن در بیمار مشکوک به عفونت سی ام وی

جلسه در مورخ 11/10/95با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 95/10/4 در مورد ادامه تب و نوتروپنی

جلسه در مورخ 95.10.4 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، ارمین ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 95/20/9 در مورد تب و نوتروپنی و معرفی بیمار مبتلا به CGD

رادیوگرافی ریه بیمار

جلسه در مورخ 20/9/95 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنایی ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

در ابتدا فلوی محترم در مورد تب و نوتروپنی صحبت فرمودند:

ادامه مطلب

جلسه در مورخ 95.913 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد، طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی در مورد اوتیت میانی برگزار شد

ساختار گوش میانی و داخلی

62درصد کودکان در یک سال و 82 درصد تا سه سال دچار اوتیت میشوند. عفونت گوش میانی سه تا طیف دارد Chronic suppurrative otitis media,Acute otitis media,Otits media with effusion . عدم تهویه لوله استاش و عدم وجود فشار منفی در اطراف شیپور استاش احتمال اتیت میانی را بیشتر میکند . عدم خوردن شیر مادر باعث استعداد به عفونت میشود .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/9/6 درمورد ارزیابی کودک با تستهای کبدی مختل

جلسه در مورخ 95.9.6با حضور استاد کریمی ، دکتر ارمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، پورمشتاق و آرمین برگزارشد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/8/22 در مورد تب دوره ای و معرفی بیمار با اسپلنومگالی وپان سیتوپنی

جلسه در مورخ 95.8.22با حضور دکتر کریمی، فهیم زاد، طباطبایی، آرمین ، قنایی، شیروانی، پورمشتاق برگزار شد
در ابتدا مسئولین شرکت تارگوسید در مورد این دارو صحبت کردند و در سخنرانی گفته شد که MRSA در 80 درصد عفونتهای پوست دیده میشود و پیشنهاد شد که در موارد انتخابی از تارگوسید در درمان این بیماران استفاده شود .

ادامه مطلب