درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/1/26درمورد سل میلیری

رادیوگرافی ریه بیمار

جلسه در مورخ 26/1/96 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، شیروانی ، پورمشتاق و جعفری در مورد سل میلیری و معرفی بیمار در همین مورد برگزار شد .

در ابتدا دکتر میرجوادی در مورد سل میلیری صحبت فرمودند

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/12/21درمورد بیمار مبتلا به اندوکاردیت عفونی

رادیوگرافی ریه بیمار مبتلا به اندوکاردیت عفونی

جلسه در مورخ 21/12/95 با حضور دکتر ارمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی و شیوا برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/12/14درمورد MICمعرفی بیمارمبتلا به MSUD و عفونت اکتسابی

پنومونی وابسته به ونتیلاتور

جلسه در مورخ 95.12.14 با حضور دکتر کریمی ، ارمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، شیوا ، شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/12/7 در مورد نقص ایمنی

نقایص ایمنی درکودکان

جلسه در مورخ 95.12.7با حضور دکتر کریمی ، ارمین ، فهیم زاد ، قنایی ، شیوا و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریج 95/11/30در مورد ترانسفیوژن و معرفی بیمار با تب و تورم گردن

آبسه پارافارنژیال

جلسه در مورخ 95.11.30 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، ارمین ، پورمشتاق ، طباطبایی برگزار شد

عفونتهای منتقله از طریق ترانسفیوژن

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درتاریخ95.11.23 مورد تب و ضایعات پوستی

تب و ضایعات جلدی

جلسه در مورخ 23/11/95 با حضور دکتر کریمی ، ارمین ، طباطبایی ، قنایی، فهیم زاد ، شیوا، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد .

معرفی بیمار :

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 9/11/95 در مورد پنومونی ها

پنومونی

 

جلسه در مورخ 9/11/95 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، ارمین ، قنایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق  برگزار شد .

معرفی بیمار :

مورد اول:

دختر یک و نیم ساله با سابقه درمان با استامینوفن و دی فن هیدرامین ، شربت زیتروماکس گرفته و دیسترس تنفسی نداشت و در معاینات تعداد تنفس بالا داشت و در معاینه کاهش صداها در ریه چپ داشت . بیمار در رادیوگرافی با تب دار بودن و عدم پاسخ به درمان ، در گیری لب تحتانی ریه چپ داشت

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/11/2درمورد MIC وMBCو ESBL

MIC,MBC

جلسه در مورخ 95.11.2با حضور دکتر کریمی ، آرمین و طباطبایی و پورمشتاق و شیروانی و قنایی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95.10.28 در مورد انواع ایزولاسیون و مورد بیمار آمپیم برگزار شد

آمپیم

جلسه در مورخ 25/10/95 در حضور دکتر ارمین ، طباطبایی ، قنایی ، پورمشتاق ، فهیم زاد و شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95.10.18 در مورد عفونت CMV

جلسه در مورخ 18/10/95 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، فهیم زاد ،   برگزار شد .

ادامه مطلب