درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/3/1 ارائه مقاله در مورد کولیستین

جلسه در مورخ 1/3/95 با حضور دکتر کریمی ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی و دکتر شیروانی برگزار شد .
در ابتدا در مورد کلیستین و اثرات و عوارض آن توسط خانم عظیمی مطالبی ارائه شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/4/26 معرفی بیمار با عفونت cmv و نقص ایمنی

جلسه در مورخ 26/4/95 با حضور دکتر کریمی و طباطبایی و فهیم زاد وآرمین و شیوا و قنایی و پورمشتاق و شیروانی و همکاران محترم بخش ایمونولوژیِ برگزار شد
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد درمان و علایم عفونت cmv در کودکان دچار نقص ایمنی صحبت کردند .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/2/25 پنومونی آتیپیک و معرفی بیمار با لکوسیتوز و ضایعات پوسچولار پوستی

جلسه مورخ 25/2/95 با حضور دکتر طباطبایی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر آرمین ، دکتر فهیم زاد ، دکتر قنایی ، دکتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق برگزار شد .
در ابتدا مطلبی در مورد پنومونی آتی پیک توسط خانم دکتر مقدم گفته شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/2/18 معرفی بیمار با تب طولانی و نوتروپنی

جلسه در مورخ 95.2.18 با حضور استاد کریمی ، دکتر ارمین ، دکتر قنایی ، دکتر فهیم زاد ، کتر شیروانی ، دکتر پورمشتاق ، دکتر رفیعی طباطبایی ، دکتر چاووش زاده ، دکتر بابایی برگزار شد.

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد پنومونی نکروزان در مورخ 95.2.11در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزار شد

جلسه در مورخ 11/2/95 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، شیوا ، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد
در ابتدا کودک 8 ساله با سابقه تب و سرفه معرفی گردید .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/1/28در موردمقاومت آنتی بیوتیکی پنومونی آسپیراسیون برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 28/1/95 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ر، شیوا ، شیروانی ، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/1/21در مورد ارتباط واکسیناسیون و کاوازاکی و انسفالیت واریسلایی

جلسه در مورخ 21/1/94 با حضور دکتر کریمی ، شیوا ، قنایی ، شیروانی ، فهیم زاد ، طباطبایی برگزار شد .
در ابتدا دکتر مقدم فلوی محترم عفونی در مورد ارتباط بین واکسیناسیون و کاوازاکی ژورنالی را مطرح کردند.

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد برونشیولیت و عفونت ریه در کودکان مبتلا به cf در مورخ 94.12.22

جلسه در مورخ 94/12/22 با حضور استاد کریمی و دکتر طباطبایی و پورمشتاق و شیوا و قنایی و شیروانی و فهیم زاد برگزار شد
در ابتدا فلوی محترم عفونی بزرگسالان در مورد برونشیولیت صحبت کردند و نکات مهم در صحبت ایشان شامل موارد زیر بود :

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد پریتونیت صفاقی در کودکان تحت دیالیز صفاقی در مورخ 94.12.15

جلسه در مورخ 94/12/15  با حضور اساتید محترم دکتر کریمی و دکتر قنایی و دکتر فهیم زاد و دکتر طباطبایی و دکتر شیوا و قنایی و پورمشتاق و شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد کاردیومیوپاتی در مورخ 94.12.1

جلسه با حضور دکتر طباطبایی ، فهیم زاد ، قنایی ، شیوا ، شیروانی ، پورمشتاق در مورخ 94.12.1برگزار شد

ادامه مطلب