درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/10/11 درمورد عفونت اچ ای وی و سی ام وی

سی تی اسکن در بیمار مشکوک به عفونت سی ام وی

جلسه در مورخ 11/10/95با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 95/10/4 در مورد ادامه تب و نوتروپنی

جلسه در مورخ 95.10.4 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، ارمین ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 95/20/9 در مورد تب و نوتروپنی و معرفی بیمار مبتلا به CGD

رادیوگرافی ریه بیمار

جلسه در مورخ 20/9/95 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، فهیم زاد ، قنایی ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

در ابتدا فلوی محترم در مورد تب و نوتروپنی صحبت فرمودند:

ادامه مطلب

جلسه در مورخ 95.913 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد، طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی در مورد اوتیت میانی برگزار شد

ساختار گوش میانی و داخلی

62درصد کودکان در یک سال و 82 درصد تا سه سال دچار اوتیت میشوند. عفونت گوش میانی سه تا طیف دارد Chronic suppurrative otitis media,Acute otitis media,Otits media with effusion . عدم تهویه لوله استاش و عدم وجود فشار منفی در اطراف شیپور استاش احتمال اتیت میانی را بیشتر میکند . عدم خوردن شیر مادر باعث استعداد به عفونت میشود .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/9/6 درمورد ارزیابی کودک با تستهای کبدی مختل

جلسه در مورخ 95.9.6با حضور استاد کریمی ، دکتر ارمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، پورمشتاق و آرمین برگزارشد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/8/22 در مورد تب دوره ای و معرفی بیمار با اسپلنومگالی وپان سیتوپنی

جلسه در مورخ 95.8.22با حضور دکتر کریمی، فهیم زاد، طباطبایی، آرمین ، قنایی، شیروانی، پورمشتاق برگزار شد
در ابتدا مسئولین شرکت تارگوسید در مورد این دارو صحبت کردند و در سخنرانی گفته شد که MRSA در 80 درصد عفونتهای پوست دیده میشود و پیشنهاد شد که در موارد انتخابی از تارگوسید در درمان این بیماران استفاده شود .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/8/8 درمورد ائوزینوفیلی

جلسه با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/8/1 درمورد فاشییت نکروزان و معرفی بیمار با فاشییت نکروزان

جلسه در مورخ 95.8.1با حضور دکتر کریمی و دکتر ارمین و دکتر طباطبایی و دکتر قنایی و دکتر پورمشتاق و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 24 95/7/در مورد معرفی بیمار با CRMO

جلسه در مورخ 24/7/95 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد، طباطبایی،قنایی ، آرمین ، شیروانی ، پورمشتاق  برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/7/18 در مورد انفلوآنزا و معرفی بیمار با پنومونی آتیپیک

جلسه با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، شیوا، شیروانی و پورمشتاق در مورخ 95.7.17در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزارشد .
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد بیماری انفلوآنزا صحبت کردند.

ادامه مطلب