درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اظفال در 94.8.6 ترومبوسیتوپنی وسیکلیک نوتروپنی و گزارش سودوموناهای مقاوم به چند دارد

جلسه در مورخ 8/9/94با حضور دکتر کریمی ، چاووش زاده ، شمسیان ، آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، پورمشتاق ، قنایی ، شیوا و شیروانی برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.7.25 فلبیت و کودک با تورم ساق پا

جلسه در مورخ 94.7.25با حضوردکتر کریمی ، آرمین ، رفیعی طباطبایی ، فهیم زاد ،قنایی ، پورمشتاق ، شیروانی  برگزار شد.
معرفی بیمار :

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.7.18 سیستیک فیبروزیس وکودک با پنومونی

جلسه در مورخ 18/7/94 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، رفیعی طباطبایی ، قنایی ، شیروانی ، پور مشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.7.11 تبهای دوره ای و کودک با کاهش هوشیاری

جلسه در مورخ 11/7/94  با حضور استاد کریمی ، دکتر فهیم زاد ، دکتر شیوا ، قنایی، شیروانی ، جعفری  تشکیل شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.7.4داروهای ضد قارچ وبیمارباتب و راش ماکولوپاپولر

جلسه با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، قنایی ، جعفری ،شیوا، شیروانی در مورخ 94.7.4 در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزار شد
New Antifungal Agents in Pediatric Practice. Dr Arunaloke Chakrabarti, Professor, Department of Medical Microbiology, PGIMER, Chandigarh 160 012, India. E-mail: arunaloke@hotmail.com [2009]     

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در94.6.28کرایتریای جونز وبیماری CGD

جلسه در مورخ 28.6.94با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، شیوا ، قنایی ، شیروانی ، پورمشتاق و جعفری برگزار شد
در ابتدا یک ژورنال ر مورد تغییر چهره تب روماتیسمی توسط فلوی محترم خانم دکتر مقدم مطرح شد  .
Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography.
A Scientific Statement From the American Heart Association
 

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در94.6.7مننژیت آسپتیک و زخم اطراف مقعد

جلسه در مورخ 7.6.94 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، آرمین ، غنایی ، جعفری ، شیروانی برگزارشد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.5.31-اسپلنومگالی شدیدو آمپیم ریه

جلسه در تاریخ 31/5/94 باحضور دکتر کریمی ، آرمین ، پورمشتاق ، قنایی ، فهیم زاد،شیوا ، طباطبایی ، شیروانی برگزار شد .
Clinical Profile of HIV/AIDS-infected Patients Admitted to a New Specialist Unit in Dhaka, BangladeshA Low-prevalence Country for HIV. J Health Popul Nutr. 2011 Feb; 29(1): 14–19
 

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.5.24

جلسه در تاریخ 24/5/94 با حضور دکتر کریمی ، فهیم زاد ، آرمین، طباطبایی، شیوا ، پورمشتاق ، قنایی ، شیروانی ، شیوا برگزار شد . در ابتدا یک ژورنال توسط خانم قندچی کارشناس آزمایشگاه در رابطه با استفاده از film array در تشخیص سپتی سمی مطرح شد. این بیماری در افراد در سنین بالا و پایین و افراد با سطح ایمنی پایین ، جراحی های سنگین و ابتلا به HIV و مصرف داروهای ایمونوسوپرسیو محتمل تر است .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.5.17

جلسه در مورخ 17/5/94 با حضور دکتر کریمی ، ارفع ، آرمین ، قنایی ، فهیم زاد ، شیوا ، شیروانی ، جعفری ، پورمشتاق برگزار شد .
در ابتدا دکتر ارفع و دکتر شیروانی در مورد فارماکوکینتیک داروهای ضد عفونتها ژورنالی را ارائه نمودند
Relevance of liver failure for anitinfective agents:from pharmacokinetic alterations to dosage adjustment.Budingen FV.Theraputic advances in infectious diseases(2014);2(1):17-42

ادامه مطلب