درسنامه‌ها

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد پنومونی نکروزان در مورخ 95.2.11در مرکز تحقیقات عفونی اطفال برگزار شد

جلسه در مورخ 11/2/95 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، قنایی ، شیوا ، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد
در ابتدا کودک 8 ساله با سابقه تب و سرفه معرفی گردید .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/1/28در موردمقاومت آنتی بیوتیکی پنومونی آسپیراسیون برگزار شد

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 28/1/95 با حضور دکتر کریمی ، آرمین ، طباطبایی ، قنایی ر، شیوا ، شیروانی ، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 95/1/21در مورد ارتباط واکسیناسیون و کاوازاکی و انسفالیت واریسلایی

جلسه در مورخ 21/1/94 با حضور دکتر کریمی ، شیوا ، قنایی ، شیروانی ، فهیم زاد ، طباطبایی برگزار شد .
در ابتدا دکتر مقدم فلوی محترم عفونی در مورد ارتباط بین واکسیناسیون و کاوازاکی ژورنالی را مطرح کردند.

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد برونشیولیت و عفونت ریه در کودکان مبتلا به cf در مورخ 94.12.22

جلسه در مورخ 94/12/22 با حضور استاد کریمی و دکتر طباطبایی و پورمشتاق و شیوا و قنایی و شیروانی و فهیم زاد برگزار شد
در ابتدا فلوی محترم عفونی بزرگسالان در مورد برونشیولیت صحبت کردند و نکات مهم در صحبت ایشان شامل موارد زیر بود :

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد پریتونیت صفاقی در کودکان تحت دیالیز صفاقی در مورخ 94.12.15

جلسه در مورخ 94/12/15  با حضور اساتید محترم دکتر کریمی و دکتر قنایی و دکتر فهیم زاد و دکتر طباطبایی و دکتر شیوا و قنایی و پورمشتاق و شیروانی برگزار شد .

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال درمورد کاردیومیوپاتی در مورخ 94.12.1

جلسه با حضور دکتر طباطبایی ، فهیم زاد ، قنایی ، شیوا ، شیروانی ، پورمشتاق در مورخ 94.12.1برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 94.11.17 در مورد انفیلتراسیون های جدید ریوی و بیمار با لوپوس و سل

جلسه در مورخ 17/11/94 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، شیوا ، شیروانی ، قنایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد .
در ابتدا دکتر سخاوی در مورد انفیلتراسیونهای جدید ریوی در بیماران و تشخیصهای افتراقی آن ژورنالی را ارائه نمودند

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 94.11.3 در مورد ریفلاکس ادراری و کودک با تب بالا و تشنج

جلسه در مورخ 3/11/94 با حضور دکتر کریمی ، طباطبایی ، آرمین ، قنایی ، شیوا ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد.

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 12.10.94 در مورد فارنژیت

جلسه در مورخ 94.10.12 با حضور دکتر آرمین ، طباطبایی ، قنایی ، فهیم زاد ، شیروانی ، پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در 94.9.2 در مورد انفلوآنزا

جلسه در مورخ 94.9.28 با حضور استاد کریمی ، دکتر آرمین ، فهیم زاد ، طباطبایی ، شیوا ، قنایی ، شیروانی و پورمشتاق برگزار شد

ادامه مطلب