سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها

سمینار پزشکان عمومی 94.10.19

بروسلوزیس بیماری مشترک انسان و دام
دکتر فریبا شیروانی – دانشیار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ادامه مطلب

یازدهمین کنگره بزرگداشت دکتر احمد سیادتی

این سمینار در تاریخ بیستم تا بیست و دوم آبان ماه 1394 برگزار شد . بنده دو سخنرانی داشتم یکی گزارش طرح تحقیقاتی بررسی موارد هپاتیت ساب کلینیکال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید با شکایت مشکلات گوارشی و دیگری اپیدمیولوژی سل میباشد

ادامه مطلب

داروهای ضد قارچ جدید

New Antifungal Agents in Pediatric Practice
Fariba shirvani , Associate Professor of Pediatric infectious diseases,Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services

ادامه مطلب

Tb epidemiology

Epidemiology of tuberculosis infection  
Fariba shirvani, Associate Professor of pediatrics,Shaheed Beheshti University of Medical Sciences

ادامه مطلب

معرفی بیمار مبتلا به تب و گلودردهای چرکی مکرر

معرفی بیمار مبتلا به تب و گلودردهای چرکی مکرر

دکتر فریبا شیروانی – فوق تخصص عفونی اطفال – دانشیار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خلاصه :

ادامه مطلب

Antibiotic resistance pattern of Ecoli and Acinetobacter in Imam Hossein Hospital(June-Sep 2014)Tehran/IRAN

Antibiotic resistance pattern of  Ecoli and Acinetobacter in Imam Hossein Hospital(June-Sep 2014)Tehran/IRAN

Fariba Shirvani1,Masomeh Foromand2,Samaneh Mansori3,Arsham Mostofi4

     Pediatric infectious 1-diseases  subspecialist,Associate Professor,Shaheed Beheshti university of Medical Sciences

2-      Laboratory Assistant in microbiology, Imam Hossein Hospital

ادامه مطلب

Ecoli Extended Spectrum Betalactamase

نویسندگان
Ecoli باکتریی که باید بهتر بشناسیم:

ادامه مطلب

شناسایی و درمان عفونتهای ایجاد شده با Extended Spectrom Betalactamase

ارگانیسم های ESBL آنزیمهایی تولید میکنند که حلقه بتالاکتاماز را میشکندو به این ترتیب آنتی بیوتیک های گروه پنی سیلین و سفالوسپورینها را بی اثر مینماید .

ادامه مطلب

استافیلوکوک مقاوم به وانکومایسین

استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین  از سال 1961 شناخته شده است . موارد مقاومت پس از آن، در سطح جهانی در کشورهای آمریکا ، فرانسه ، کره ، آفریقای جنوبی و برزیل دیده شد  . افزایش مصرف وانکومایسین که اثر ضعیف کشندگی با مکانیسم اثر روی دیواره سلول دارد منجر به افزایش موارد مقاوم شده و در سال 1997 اولین بار مواردی از استافیلوکوک در جهان گزارش شد که وانکومایسین روی آن اثر درمانی نداشت.

ادامه مطلب