سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها

سمینار پزشکان عمومی 94.10.19

پنجشنبه, 17 دى 1394 - 23:05

بروسلوزیس بیماری مشترک انسان و دام
دکتر فریبا شیروانی – دانشیار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ادامه مطلب

یازدهمین کنگره بزرگداشت دکتر احمد سیادتی

جمعه, 22 آبان 1394 - 19:44

این سمینار در تاریخ بیستم تا بیست و دوم آبان ماه 1394 برگزار شد . بنده دو سخنرانی داشتم یکی گزارش طرح تحقیقاتی بررسی موارد هپاتیت ساب کلینیکال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفید با شکایت مشکلات گوارشی و دیگری اپیدمیولوژی سل میباشد

ادامه مطلب

داروهای ضد قارچ جدید

جمعه, 08 آبان 1394 - 22:47

New Antifungal Agents in Pediatric Practice
Fariba shirvani , Associate Professor of Pediatric infectious diseases,Shaheed Beheshti University of Medical Sciences and Health Services

ادامه مطلب

Tb epidemiology

جمعه, 08 آبان 1394 - 22:36

Epidemiology of tuberculosis infection  
Fariba shirvani, Associate Professor of pediatrics,Shaheed Beheshti University of Medical Sciences

ادامه مطلب

معرفی بیمار مبتلا به تب و گلودردهای چرکی مکرر

چهارشنبه, 16 مهر 1393 - 17:22

معرفی بیمار مبتلا به تب و گلودردهای چرکی مکرر

دکتر فریبا شیروانی – فوق تخصص عفونی اطفال – دانشیار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خلاصه :

ادامه مطلب

Antibiotic resistance pattern of Ecoli and Acinetobacter in Imam Hossein Hospital(June-Sep 2014)Tehran/IRAN

جمعه, 11 مهر 1393 - 09:36

Antibiotic resistance pattern of  Ecoli and Acinetobacter in Imam Hossein Hospital(June-Sep 2014)Tehran/IRAN

Fariba Shirvani1,Masomeh Foromand2,Samaneh Mansori3,Arsham Mostofi4

     Pediatric infectious 1-diseases  subspecialist,Associate Professor,Shaheed Beheshti university of Medical Sciences

2-      Laboratory Assistant in microbiology, Imam Hossein Hospital

ادامه مطلب

Ecoli Extended Spectrum Betalactamase

جمعه, 21 شهريور 1393 - 23:35

نویسندگان
Ecoli باکتریی که باید بهتر بشناسیم:

ادامه مطلب

شناسایی و درمان عفونتهای ایجاد شده با Extended Spectrom Betalactamase

جمعه, 21 شهريور 1393 - 23:30

ارگانیسم های ESBL آنزیمهایی تولید میکنند که حلقه بتالاکتاماز را میشکندو به این ترتیب آنتی بیوتیک های گروه پنی سیلین و سفالوسپورینها را بی اثر مینماید .

ادامه مطلب

استافیلوکوک مقاوم به وانکومایسین

جمعه, 21 شهريور 1393 - 23:18

استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین  از سال 1961 شناخته شده است . موارد مقاومت پس از آن، در سطح جهانی در کشورهای آمریکا ، فرانسه ، کره ، آفریقای جنوبی و برزیل دیده شد  . افزایش مصرف وانکومایسین که اثر ضعیف کشندگی با مکانیسم اثر روی دیواره سلول دارد منجر به افزایش موارد مقاوم شده و در سال 1997 اولین بار مواردی از استافیلوکوک در جهان گزارش شد که وانکومایسین روی آن اثر درمانی نداشت.

ادامه مطلب