سرآغاز

شب یلدای من

پنجشنبه, 30 آذر 1396 - 13:59

شب یلدا شد و ناشد ز لب یار خبر

دیر وقتی که نیست از قدمش هیچ اثر

مینویسم به دل ابر و به پهلوی صبا

بارالها نظر لطف به این بنده نما

دل خونین من اززخم چه ریش افتاده است

وای بر من که چه نالان و پریش افتاده است

ای سحر ای شب یلدای سیه چشم خمار

یار دل سوخته ات را به گدایی بگمار

بیش نالانم و از جور غمش زار شدم

بیش را کی تن تاب آورم ، آزار شدم

خرقه انداختم ودر قدمش رنجیدم

شب شعر

جمعه, 24 آذر 1396 - 20:25

شب شعر از قدحم کام گرفت

امشب این خسته تن ارام گرفت

به پریشانی اتش قسمم

که نشاید برش ایهام گرفت

نوشدارو که به دستم دادند

صحن فکرم ره ابرام گرفت

وای بر ما به کجا ره بستیم

این کجاوه ره ناکام گرفت

بسکه چشمم پی راهش بنشست

سوی آن روی به اتمام گرفت

بارالها قدم یار رسید

عاقبت نوبه به اکرام گرفت 96.9.24

شب

يكشنبه, 12 آذر 1396 - 23:49

شب به چشمانم خط املا نوشت 

با کنایه بر دلم معنا نوشت 

تا نشستم بر کتاب عشق دم 

دیده بستم از کلام و فکرهم 

این چه معنا بود بر قلبم نشست 

وه چه سودا بود ما را دست بست 

تا خرامیدم به کویش یک قدم 

پای در بندش شدم بی بیش و کم 

مینخواهم من رها گشتن ز درد 

میشوم در شهر عشقش دوره گرد 

هیچکس دانا ز درد ما نشد 

آنچه گم شد هیچدم پیدا نشد 

غم ایام زمانه

يكشنبه, 12 آذر 1396 - 23:28

گفتی تو سخن از غم ایام زمانه 

تیری بزدی بر دل زارم به نشانه 

سودای لبت سوخت همه جان و تنم را 

نفرین تو بر کج روی چرخ زمانه     

شاعر:پیام طاهری

غم زمانه

شنبه, 11 آذر 1396 - 23:29

از سختی ایام شدم خم چو کمانه

کو یار و مدد کار کجا رحم زمانه

خواهم که بیابم به کناری به گمانه

می رو ننماید رخ ایام نشانه

یار از رخ ما بست نظر بار الها

کو قاصد و کونامه بری بر در خانه

گو اشک بریزد گل خون برچکد از جان

مارا نبود چاره بجز حفظ میانه 96.9.11

یار

جمعه, 28 مهر 1396 - 19:05

نور خورشید به جولانگه مهتاب افتاد

صبح ناز امد و اندر قدحم شربت اناب افتاد

یار از پنجره بر من نگهی کرد به ناز

که قدم از قدمم از تب و از تاب افتاد

بر وصالش به دعا دست برارم هر دم

تا که غم دور شد و نور به محراب افتاد96.7.28

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/6/25در مورد تست Camp و معرفی بیمار با سابقه تب و تروما به گردن

جمعه, 14 مهر 1396 - 20:43

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96.6.25 با حضور استاد کریمی ،دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد، پورمشتاق و شیروانی برگزار شد

سهراب

پنجشنبه, 16 شهريور 1396 - 18:43

به افق رویدادها مینویسم

وخم شدگی شب را در اوج پی میگیرم

سهراب مینوشت از الهام و خستگی تاریک

در نفس دیدار لفظ میریخت

به هجای طبیعت احترام میگذاشت

و در شرم کفش روی سنگ سر به زیر میانداخت

او در بند کلمات نمینواخت

در سرداب زمان گم نمیشد

و در فراخ کلمات همه بی شکلی ها را شکل میداد

او به کتابت احساس پایبند بود

و به تشکیل قطرات باران به دور یک نقطه غم

و مینوشت کلام وار

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در تاریخ 96/6/11 درمورد گایدلاین درمان وپ و هپ و معرفی بیمار با هیدروسفالی و عفونت شنت مغزی

يكشنبه, 12 شهريور 1396 - 14:45

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 4و11/6/96 با حضور استاد کریمی ، دکتر ارمین ، طباطبایی ، فهیم زاد و شیروانی برگزار شد

در این جلسه در مورد درمان VAP and HAP در IDSA توسط دکتر میر رحیمی صحبت گردید

جلسه مرکز تحقیقات عفونی اطفال در مورخ 96/5/7درمورد درمان سل و بیمارمبتلا به FUO

دوشنبه, 16 مرداد 1396 - 20:07

جلسه در مورخ 96.5.7 با حضور استاد کریمی ، آرمین ، فهیم زاد ، قنایی ، پورمشتاق، جعفری و شیروانی برگزار شد